Tags

Find tags in YouTube videos!

Page 1/28

מה שקרה בקבינט הקורונה

פתיח

מה עושה המשרד לביטחון לאומי?

זה משנה מי השר?

שומר החומות והביטחון האישי

התסכול הכי גדול

שיטת בן גביר

איך מתקבלות החלטות

נבחרים מול דרג מקצועי

קשקוש המשילות

בעיית המשרדים המרובים

הפקידים שמאלנים?

קרדיטים ואפילוג

פרולוג

מה ישתנה ביום שאחרי

שופטים תלויים בפוליטיקאים

רפורמת סער מול רפורמת לוין

בג"ץ כבר לא כזה "שמאלני"

לשנות את כללי המשחק

פסקת ההתגברות

בג"ץ או כנסת

מתי בג"ץ טעה

מה הציבור רוצה

חוקה חדשה